Grigore Popescu

Prof. Univ. Dr. Mihail Diaconescu August 2013

Cronica Fundaţiilor- Bucureşti Anul XI august 2013, Nr. 61

Arta lui Grigore Popescu-Muscel înscrie un moment dinstinct în istoria culturii române şi europene. Capodoperele sale murale ne reprezintă ca popor şi spirualitate specifică. Pictura sa de şevalet sintetizează experienţele artei româneşti din secolele trecute şi din epoca pe care o străbatem. Sugestiile stilistice şi crompoziţionale oferite de arta bizantină, de capodoperele portretistice ale culturii europene şi de propria sa experienţă de interpret al realului ne spun ceva profund şi revelator despre condiţia omului în lume şi în istorie. Şi în pictura de şevalet precum în marile compoziţii murale, geniul său cromatic este totdeauna revelator.

Română English Elliniki Russki Deutch Francais
Înapoi