Grigore Popescu

Acad. Răzvan Theodorescu Martie 2004

Joi, 18 martie 2004, CURIERUL NAŢIONAL, pag. 8

(...) La Borzeşti se realizează cel mai frumos ansamblu de pictură religioasă modernă pe care eu îl cunosc în toată Europa Răsăriteană. Am spus demult că Grigore Popescu este cel mai hărăzit artist (în acest domeniu), nu-mi puteam însă închipui că va da ceea ce a dat.(...)

Română English Elliniki Russki Deutch Francais
Înapoi