Grigore Popescu

Desenul este o scriitură spontană, este amprenta gândului, a gestului, a sufletului. Desenul este poezie vizuală epurată de orice altă încărcătură a materiei plastice. Desenul este traseu, energie, tensiune, dinamică, dilatarea spaţiului şi încercarea de anulare a timpului. Desenul este transcrierea mirajului fară cuvinte. Desenul este literă mută.

Artist plastic, prof. Raluca Spătaru
SALONUL DE DESEN Brăila/15-28 mai 2015