Grigore Popescu

Prof. Dr. Ecaterina Buculei Ianuarie 2008

Albumul, FRESCĂ ŞI ISTORIE BORZEŞTI (2008)

Pictor de biserici şi iconar, Grigore Popescu creează cu mijloace proprii o pictură care, deşi urmează tradiţia bizantină, poartă amprenta unei puternice originalităţi. Sobru, precis, pitoresc, plin de poezie şi eleganţă, stilul lui depăşeşte formulele clasice, înscriindu-se într-o picturalitate fascinantă. Spiritul transcende materia, dar cu o bucurie vie pe care artistul însuşi o simte şi o transmite picturii sale prin armonia luminoasă a culorilor, prin căldura lor, prin eleganţa mişcărilor şi echilibru, printr-o cunoaştere desăvârşită a tehnicii picturii în frescă.(...)

Română English Elliniki Russki Deutch Francais
Înapoi