Grigore Popescu

dr. Maria Olimpia Ciungan Octombrie 2014

CENACLUL de la PĂLTINIŞ, Nr. 39, Sibiu - Expoziţia de pictură Grigore Popescu - Muscel

Expoziţia de pictură Grigore Popescu - Muscel Muzeul Brukenthal a găzduit în această vară o insolită expoziţie de pictură de şevalet, în tehnica ulei, a unuia dintre cei mai preţuiţi pictori muralişti din nou şi restaurare, apreciat nu numai în ţară ci şi peste hotare. Prin expoziţia de la Brukenthal, artistul se desprinde de canoanele stricte ale picturii murale din nou şi ale restaurării, domenii radical diferite de pictura de şevalet în pictura murală din nou, pictorul are în permanenţă acea preocupare majoră pentru desen, linie,respectarea erminiilor în decorarea murală a zonelor vaste ale unei biserici. Restaurarea picturii murale presupune concentrarea asupra redescoperirii, conservării imaginilor vechi originale, a autenticităţii acesteia, asupra respectării compoziţiei, a cromaticii restituind privitorului atmosfera picturii de epocă, marcată de spiritualitatea creştină. Trecând la pictura de şevalet (o mai veche pasiune a pictorului) Grigore popescu –Muscel intră în zona diametral opusă picturii murale, o zonă a libertăţi de exprimare, a liberei inspiraţii, dictate de trăirile şi percepşiile sale faţă de subiectele alese. Nu întâmplător în expoziţia de faţă (o certă reuşită), ce a cuprins 36 de lucrări, pictorul pune accent în primul rând pe peisaj. Peisajele lui Grigore Popescu-Muscel sunt reprezentări empatice ale propriilor trăiri interioare, interpretări ale pictorului, în maniere diferite de la un realism figurativ romantic energic, la expresionism sau impresionism abstract, relevând energii cromatice, în game diferite ce variază de la cele calde (Cărătorii de lemne pe Valea Corbului Piţigaia) la cele reci, grave (Griuri de toamnă oe malul Begăi) chiar dramatice (Băile Kreţulescu), pe care le stăpâneşte cu egală versatilitate. Un segment important în expo-ziţie îl reprezintă portretele, redate frontal, ce relevă capacitatea pictorului atât în domeniul figurativ, (Portret de femeie) dar mai cu seamă o manieră expresionistă, dominantă, la majoritatea personajelor, compuse lapidar în pete de culoare, cu figuri expresive, prin tratarea parcimonioasă a fizionomiilor, dramatice în redarea ochilor, uneori obturaţi de culoare, reprezentări ale anxietăţii omului contemporan.

Română English Elliniki Russki Deutch Francais
Înapoi