Grigore Popescu

Ist. de artă G. Popescu - Vâlcea Martie 1978

Doba-Satu Mare

(...) Ne găsim în faţa unei lucrări executate în condiţii remarcabile de un remarcabil talent. Pictorul Grigore Popescu a gândit profund executarea acestui ansamblu pentru a realiza o lucrare de artă la un înalt nivel. Totul este studiat până la cele mai mici amănunte, pentru ca totul, într-un unison : culoare, desen, figuri, drapaj, ornamente, tematică, pshihologie, etc. să creeze acest ansamblu unitar în toate compartimentele lui. Însuşindu-şi o vastă documentaţie din pictura noastră veche, el s-a format pe filonul picturii neobizantine, de factură muntenească : Horezu, Cozia, chiar Biserica Domnească, aducând o contribuţie personală deosebită.(...) Îi prevedem de pe acum o carieră de mari resurse şi realizări, putând de pe acum să facă faţă în mod optim oricărui ansamblu preţios ce i s-ar încredința.

Română English Elliniki Russki Deutch Francais
Înapoi