Grigore Popescu

Pictorul Gheorghe Vânătoru Aprilie 1975

Domăneşti-Satu Mare

(...) Pictura lui Grigore Popescu este un ansamblu armonios pe disciplină de griuri colorate pe un ritm ce ţine de arhitectură. Culoarea predispune piozitate, iar desenul întregeşte armonic întreaga pictură.(...)

Română English Elliniki Russki Deutch Francais
Înapoi