Grigore Popescu

Acad. Răzvan THEODORESCU Iulie 2003

Nr. 7/apariţie lunară/2003, cultură & turism. ro, pag. 3 - Un spaţiu al noutăţii

(...) Aici, în ţinutul Bacăului – cel menţionat încă sub Alexandru cel Bun, devenit curte domnească ştefaniană unde, la 1490 – 1491, voievodul ,,atlet al lui Hristos”, împreună cu fiul său, celălalt Alexandru, înălţa biserica Precistei şi unde, în 1493 – 1494, acelaşi Ştefan cel Mare făcea, cu acelaşi hram, biserica din satul său natal Borzeşti, acum în curs de zugrăvire de către excelentul pictor modern Grigore Popescu – personalităţile, scrierile şi zidirile diferitelor epoci semnifică înnoiri la tot pasul.(...)

Română English Elliniki Russki Deutch Francais
Înapoi