Grigore Popescu

Istoric de artă, Doina Mândru Februarie 2012

ZIARUL Lumina - Portrete în lumină: Un pictor pentru eternitatea frescei

(...) Suprem exigent cu lucrul său, artistul este totodată şi un rar iconograf, un maestru al subtilităţii şi adâncimii teologice. De o mare forţă compoziţională şi adâncime teologică s-a dovedit şi în fresca pe care a executat-o la Biserica "Sfântul Gheorghe Nou" din Bucureşti, în altar, în pastoforii şi în turla naosului. Mare iconograf a demonstrat a fi şi în marele pridvor reconstruit al Mânăstirii Tismana, unde a restaurat fragmente de frescă ale lui Dobromir cel Tânăr din Tîrgovişte din secolul al XVI-lea (în nişa de pe latura de nord a pridvorului) şi din secolul al XVIII-lea (pe latura de est a pridvorului) integrându-le într-o Judecată de Apoi dedusă din contextul extrem de sărac. La Biserica "Sfântul Athanasie" de la Niculiţel a descoperit şi a restaurat fragmente de frescă din secolul al XIII-lea integrându-le cu o impresionantă intuiţie şi imaginaţie.(...)

Română English Elliniki Russki Deutch Francais
Înapoi