Grigore Popescu
1969-1971Profesor de desen şi pictură la Şcoala de Muzică şi Arte Plastice din Câmpulung-Muscel, jud. Argeş.
1972-1973Biserica Sfântul M. M. Gheorghe, sec. al XIX-lea, Valea Stânii, jud. Argeş, conservare-restaurare, pictură murală, ulei şi icoane pe lemn şi catapeteasmă, cu aviz C.P.B.
1973-1974Biserica Adormirea Maicii Domnului, Domăneşti, jud. Satu Mare, pictură murală din nou, encaustică, cu aviz C.P.B.
1974-1975Biserica Sfinții Trei Ierarhi şi Sfântul Mare Mucenic Dimitrie,(1973), Răduleşti, jud. Satu Mare, pictură murală din nou, tempera grasă şi icoanele catapeteasmei, pictură din nou, tempera pe lemn, cu aviz C.P.B.
1975-1976Biserica Sfântul Ierarh Nicolae, sec. al XVIII-lea, monument istoric, Bârseşti-Buleta, jud. Vâlcea, conservare-restaurare pictură murală, frescă, cu avizele D.M.I., nr. 23/22.02.1973 şi C.P.B.
1976-1977
Icoanele catapetesmei bisericii mânăstirii Mărcuţa – Bucureşti, monument istoric, pictură din nou, tempera pe lemn.
1976-1977
Biserica Sfinții Arhangheli, Doba, jud. Satu Mare, pictură murală din nou, encaustică, cu aviz C.P.B.
1976-1977
Icoanele catapetesmei bisericii Ortodoxe din Sînmiclăuş, jud. Satu Mare, pictură din nou, tempera pe lemn (51 icoane), cu aviz C.P.B.
1976
Icoanele catapetesmei bisericii Ortodoxe din Topeşti, jud. Bihor, pictură din nou, tempera pe lemn, cu aviz C.P.B.
1976
Icoanele catapetesmei bisericii Ortodoxe din Cig, jud. Satu Mare, pictură din nou, tempera pe lemn (39 icoane), cu aviz C.P.B.
1976-1977Biserica romano-catolică Sfântul Anton (1896), Piteşti, jud. Argeş, pictură murală din nou, tempera şi ulei, colaborare cu pictorul Dan Broscăuţeanu.
1978Biserica Sfântul Apostol Andrei, – Bucureştii Noi, conservare-restaurare pictură ulei, turla în suprafaţă de 148 mp. avariată la cutremurul din 4 martie 1977, pictură de Gheorghe şi Dimitrie Belizarie, cu aviz C.P.B.
1978Biserica Sfântul Ioan Botezătorul sec. al XIX-lea, Conţeşti, jud. Argeş, conservare-restaurare pictură murală, ulei, autor Gheorghe Popescu, tatăl profesorului Ghiţă Popescu - catedra de monumentală-Bucureşti.
1978-1979Biserica Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil, sec. al XIX-lea, monument istoric, Berzeasca, jud. Caraş-Severin, conservare-restaurare, pictură murală şi catapeteasmă, ulei şi tempera, autor Dimitrie Turcu, avizele D.M.I. şi C.P.B.
1978-1980Biserica Sfântul Ierarh Nicolae, sec. al XIX-lea, Patru Fraţi, Urziceni, jud. Ilfov, pictură murală din nou, frescă şi icoane catapeteasmă, cu aviz C.P.B., azi, ansamblul pictural este repictat grosolan.
1978-1980Biserica Ortodoxă Română Sfânta Treime (1925), din Deliblato, Iugoslavia, pictură murală din nou, 2000 mp. în colaborare cu prof. dr. Viorel Ţigu, donaţie pentru românii ortodocşi.

Icoanele catapetesmei, pictură din nou, tempera pe lemn.

1979-1980
Biserica Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil 1920 Zorile, com. C.Daicovici, jud Caraş-Severin, pictură murală din nou, frescă şi icoane catapeteasmă, în colaborare cu Maria Popescu Dragomir, cu aviz C.P.B.
1980
Paraclisul Regal de la mânăstirea Curtea de Argeş, 1886-1890 Sfânta Muceniţă Filofteia , jud. Argeş, conservare- restaurare, pictură murală, ulei, în colaborare cu Maria Popescu Dragomir, cu aviz C.P.B.
1980-1981Catedrala Sfântul Ierarh Nicolae (1860-1865), Brăila, conservare-restaurare, pictură murală, ulei, în colaborare cu Maria Popescu Dragomir şi Dan Broscăuţeanu, cu aviz C.P.B.
1980-1983Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel (1891), mânăstirea Sihastru, jud. Vrancea, pictură murală din nou, frescă, cu aviz C.P.B.
1981
Icoanele catapetesmei bisericii Învierea Domnului din Salzgitter (în 9 nov.1979 s-a pus piatra de temelie), Germania, pictură din nou, tempera pe lemn (21 icoane), comandă a Patriarhiei Române.
1982
Biserica Buna-Vestire, Râmnicul Vâlcea (1747), monument istoric, pictură din nou, frescă exterior marea rozetă - icoana de hram.
1982-1983Biserica Naşterea Maicii Domnului (1898), Cândeşti, jud Argeş, pictură murară din nou, frescă şi icoanele catapeteasmei, pictură din nou, în colaborare cu Maria Popescu Dragomir şi Ion Savu, cu aviz C.P.B.
1983Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin şi Elena, sec. al XVII-lea, monument istoric, conservare-restaurare pictură murală, frescă pridvor, lucrare de colectiv, coordonatori prof. restaurator Nicolae Sava şi pictor restaurator Grigore Popescu-Muscel, cu avizele D.M.I. şi C.P.B.
1982-1984Biserica Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfântul M. M. Gheorghe (1833), Câmpeni, jud. Alba, pictură murală din nou, frescă, în colaborare cu Maria Popescu Dragomir.
1983-1986Biserica Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Haralambie (Flămânda - Str. Olimpului-Bucuresti), sec. al XVIII-lea, monument istoric, conservare-restaurare, ulei (pandantivii – Sf. Evanghelişti),frescă (proscomidie, absidele naosului, primul hram din exonartex şi pictura exterioră), pictura murală din nou, frescă, în zonele care completează ansamblul, cu avizele D.M.I. şi C.P.B.
1984-1985Trapeza mânăstirii Tismana, jud. Gorj, pictură murală din nou, frescă şi encaustică, lucrare cu avizele C.C.E.S., nr.196/1983 şi C.P.B.
1984-1985Biserica Sfântul M. M. Gheorghe, Homocea, jud. Vrancea, pictură murală din nou, frescă (715 mp. interior şi 54 mp. exterior), cu aviz C.P.B.- necorespunzator conservată, infiltraţii de ape pluviale prin acoperiş.
1985
Icoanele catapetesmei de la Capela Ortodoxă Română din Paris, (57 icoane), pictură din nou, tempera pe lemn, comandă Patriarhia Română.
1985-1986
Biserica Sfânta Treime (1387-1391), mânăstirea Cozia, jud. Vâlcea, monument istoric, pictură din nou icoanele catapetesmei de zid (71 icoane) și stucatura, conservare-restaurare 3 icoane împărăteşti şi realizarea a 6 icoane pe uşile din lemn de la intrarea în biserică, cu avizele C.C.E.S. 12866/1985 şi C.P.B.