Grigore Popescu
1987-1991
Icoanele catapetesmei din biserica Adormirea Maicii Domnului (1982-1986), mânăstirea Râmeţ, jud. Alba, pictură din nou, tempera pe lemn, cu avizele D.M.I. şi C.P.B.
1987-1991
Biserica Sf.Apostoli şi Adormirea Maicii Domnului (1982-1986), mânăstirea Râmeţ, jud. Alba, pictură murală din nou, frescă, interior şi exterior, cu avizele M.C.C. şi C.P.B.
1987-1989Sfântul Munte Athos, schitul Prodromu şi mânăstirea Dochiariu, documentare şi pictură din nou, demonstraţie aplicativă de realizarea tehnică a picturii murale, frescă.
1988-1991Biserica Sfântul Atanasie cel Mare, sec. al XIII-lea, Niculiţel, jud.Tulcea, monument istoric, conservare-restaurare pictură murală şi pictură murală din nou, frescă, în completarea întregului ansamblu, cu avizele D.M.I. şi C.P.B.
1989-1991
Regensburg, Germania, Ostkirchliches Institut, pictură din nou tempera pe lemn icoane portante.
1990
Biserica Sf. Împărați Constantin şi Elena, Stavrovuni (Larnaca), Cipru, pictură din nou-demonstrativ, frescă şi conservare-restaurare icoane tempera pe lemn.
1991Biserica Sfântul Ierarh Nicolae, sec. al XVIII-lea, monument istoric, mânăstirea Sitaru-Balamuci, jud. Ilfov, pictură murală din nou, frescă (cca. 200 mp. în turlă), în colaborare cu pictorii restauratori Maria Popescu Dragomir şi Cornel Boambeş, cu avizele D.M.I. şi C.P.B.
1991-1994Biserica SfântaTreime (1937-1938), Baciu, jud. Cluj, pictură murală din nou, ,,a secco”, în colaborare cu Maria Popescu Dragomir.
1992Biserica Adormirea Maicii Domnului, sec. al XIV-lea, monument istoric, mânăstirea Tismana, jud. Gorj, conservare-restaurare fragmente pictură murală, frescă, din epoci diferite şi pictură din nou, frescă, (cca. 450mp. în Marele Pridvor), cu avizele D.M.I. şi C.P.B.
1993-1994
Biserica Pogorârea Sfântul Duh, sec. al XVI-lea, monument istoric, mânăstirea Sfânta Clara, Regensburg, Germania, conservare-restaurare, catapeteasmă şi pictură din nou, icoanele catapetesmei, tempera pe lemn, în colaborare cu Maria Popescu Dragomir.
1993-1994
Catedrala Episcopală din Alba Iulia (1991-1992), jud. Alba, monument istoric, conservare-restaurare pictură murală, frescă şi icoane tempera pe lemn, în colaborare cu Maria Popescu Dragomir, Nicolae Sava şi Dumitru Bănică, cu avizele D.M.I. şi C.P.B.
1993-1997Biserica Sfânta Ana (1936-1939), mânăstirea Sfânta Ana, Orşova, pictură murală din nou, frescă şi icoanele catapetesmei, tempera pe lemn, în colaborare cu Maria Popescu Dragomir.
1994Biserica Adormirea Maicii Domnului (1378), mânăstirea Tismana, jud. Gorj, monument istoric, sec.al XIV-lea, conservare pictură murală, intervenţii de urgenţă, lucrare contractată prin CERECS-ART SRL., avizată şi finanţată prin O.N.M.I. , de M.C.C.
1996
Biserica Saint Elie (1974), mânăstirea carmelită, Saint Rémy-le-Montbard, Franţa, documentare şi pictură din nou, demonstraţie aplicativă de realizare tehnică a picturii murale, frescă şi tempera pe lemn.
1997-2001
Biserica Sfântul Ilie, sec. al XVIII-lea, monument istoric, Cioclovina de Sus, Tismana, jud. Gorj, conservare-restaurare fragmente frescă din anul 1711, completare cu pictură murală din nou, frescă, iar la exterior fresca medievală, în colaborare cu Maria Popescu Dragomir, cu avizele M.C.C. şi C.P.B.
1997-1999Biserica Sfântul Gheorghe Nou, sec. al XVIII-lea, monument istoric, București, pictură murală din nou, frescă: întregul altar, cu proscomidiarul şi diaconiconul, turla naosului și cei patru pandantivi – adică 583mp., coordonare: conservarea-restaurarea fragmentelor de frescă ale lui Pârvu Mutu din glafurile superioare ale naosului. Lucrare executată cu avizele Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 250P/22.09.1997 şi C.P.B.
1999Icoana Sfântul Apostol Andrei, darul Patriarhiei Române pentru Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea, cu ocazia vizitei Sale în România, 7-9 mai 1999. Icoana prezintă în zona central superioară pe Sfântul Apostol Andrei – bust iar la bază cu un registru de trei compoziţii: Coborârea Sfântului Duh, Tragerea la sorţi - Sf. Ap. Andrei cu Sf. Ap.Toma şi Sf. Ap. Andrei predicând în Dobrogea, iar lateral dreapta textul daniei – pictură în tempera pe lemn, 126/93/5,2 cm. Astăzi,icoana face parte din colecţia Vaticanului.
2000Icoana Sfântului Ierarh Laurenţiu de Novae, comandată de I.P.S. Nestor Vornicescu, mitropolitul Olteniei pentru cinstirea legăturilor creştine din dreapta şi stânga Dunării; reprezintă pe Sfântul Laurenţiu central şi unsprezece evenimente din viaţa sa dispuse lateral şi în partea de jos – pictură în tempera pe lemn. Astăzi, icoana face parte din colecţia Mitropoliei Olteniei.