Grigore Popescu

Documentări în străinătate

Grecia (Creta, Muntele Athos), Cipru, Serbia, Macedonia, Bulgaria, Italia, Germania, Slovenia, Franţa, Austria, Turcia și Cehia.


Burse

1980 - 1981 - Italia - bursă de studiu acordată de Biserica Ortodoxă Deliblato, Iugoslavia.
1987 - 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 2000 - Regensburg, Germania, OSTKIRCHLICHES INSTITUT - burse acordate pentru merite deosebite în pictura murală și pictura pe lemn.


Simpozioane

1992 - Regensburg, Germania, OSTKIRCHLICHES INSTITUT - ARTA BIZANTINĂ
2009 - Iaşi, România - ATELIERUL INTERNAŢIONAL DE PICTURĂ, BISERICEASCĂ, ediţia a II-a.
2010 - Cluj, România - ZILELE ARTEI BIZANTINE
2012 - Iași, România - ARTA SACRĂ ÎN ACTUALITATE
2012 - Palatele Brâncovenești Mogoșoaia - ICOANA BIZANTINĂ TRADIȚIE ȘI MODERNITATE


Activitate didactică în cadrul Patriarhiei Române pentru specializarea viitorilor restauratori şi pictori muralişti

Tematica:
- Conservarea-restaurarea picturilor murale şi pe lemn
- Tehnicile picturii murale şi pictura pe suport mobil
- Teoria artei şi evoluţia artei bizantine
- Şcoli şi tendinţe în arta bizantină
- Sfinţii daco-romani şi români – reprezentarea iconografică


Nominalizări în comisii de specialitate şi coordonare

- membru în Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române
- membru în Comisia de Componente Artistice a Ministerului Culturii şi Cultelor


Premii şi medalii

- Premiul pentru pictură murală din nou acordat de Uniunea Artiştilor Plastici din România, Bucureşti, 1997.
- Ordinul „Meritul Cultural” în gradul de Mare Ofiţer categoria E, pentru merite deosebite în descoperirea, protejarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea expoziţională a bunurilor din patrimoniul cultural naţional, conferit de Preşedenţie şi Ministerul Culturii şi Cultelor, 2004.
- Medalia de argint „Ştefan cel Mare şi Sfânt 1504-2004” pentru măreţia ansamblului pictural de la Borzeşti-Bacău, conferită de Primăria Municipiului Oneşti şi Episcopia Romanului, 2004.
- Diploma de Onoare „Ştefan cel Mare şi Sfânt,” pentru merite deosebite în păstrarea credinţei şi promovarea culturii creştine, conferită de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, 2004.
- Medalia de aur „600 de ani de la întemeierea Sfintei Episcopii 1408-2008,” pentru merite deosebite în promovarea artei iconografice bisericeşti în Eparhia Romanului şi Bacăului, conferită de Episcopia Romanului şi Bacăului, 2008.
- Diplomă de excelenţă acordată de Primăria Municipiului Câmpulung Muscel, Casa de Cultură ,,Tudor Muşatescu", Cenaclul de Artă Plastică ,,I. D. Negulici" - 2014.
- Premiul ,,Ion Andreescu" acordat de ACADEMIA ROMÂNĂ în domeniul artei plastice, pentru lucrarea: Pictura Bisericii ,,Pogorârea Sfântului Duh", Câmpina, jud. Prahova, București 2015.

Apariţii editoriale

- ST. MICHAEL ETTERZHAUSEN,  65 Jahre im Dienst Gottes und der Menschen, Bearbeitung: Dolp & Partner (0941-88899), 2003.
- BORZEŞTI, FRESCĂ ŞI ISTORIE, Editura Magic Print, 2008; albumul prezintă în 260 de pagini pictura monumentului voievodal ctitorit de Ștefan cel Mare și Sfânt (1457-1504) împreună cu fiul său Alexandru în 1494, precum și conservarea-restaurarea fragmentelor de pictură ştefaniană descoperite şi integrate în pictura nouă (192 fragmente în altar, naos şi pronaos, toate notate în relevee); icoanele împărăteşti, frescă, pe catapeteasma de zid din 1776 și icoanele uşilor diaconeşti şi împărăteşti, tempera pe lemn.
- NURNBERG, frescă şi istorie, Editura GEDO, 2009; album bilingv (român-german) care prezintă în 260 de pagini istoria înfiinţării Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, activitatea Sfintei Mitropolii, realizarea catedralei, planurile iconografice, icoanele împărăteşti din catapeteasmă şi pictura murală din nou, frescă.
- LAINICI Capodoperă a artei româneşti şi europene, Editura Evanghelismos, 2011; autor Prof. Univ. Dr. și Dr. Honoris Causa Mihail Diaconescu. Lucrarea prezintă în 265 pagini două teme inedite: Cronica pictată a Isihasmului şi Istoria Filocaliilor pictate în pridvorul bisericii mari care continuă iconografia interioară perfect adaptată şi aleasă pentru acest subiect.
- CÂMPINA Acatistul Bunei Vestiri, ICOANE ÎN FRESCĂ, 2013, foto: Radu Dragomir, lucrarea cuprinde cele douăsprezece condace şi icoase ale acatistului Bunei Vestiri din pronaosul bisericii Pogorârea Sfântului Duh, Câmpina, arhitect Livia Câlţia.
- UNIVERSITATEA DE ARTE ,,GEORGE ENESCU" IAȘI - FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ȘI DESIGN - Studii universitare - Doctorat - Domeniul - Arte Plastice și Decorative, TEZĂ DE DOCTORAT - IAȘI 2014, PICTURA ORTODOXĂ CONTEMPORANĂ ÎNTRE TRADIȚIE ȘI TENDINȚE INOVATOARE, CREAȚIA PICTORULUI GRIGORE POPESCU, Conducător științific: Prof. Univ. Dr. Tereza Sinigalia - Doctorand:Asist. univ. Vasile Tudor